Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптужене Светлане Стојановић и др. због кривичног дела примање мита из члана 367 став 3 у вези става 1 Кривичног законика:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 03. фебруар 2020. године, са почетком у 11,00 часова, у судници број 4, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.