Виши суд у Београду, дана 28. јануара 2020.године, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Жељка Симеуновића због извршења кривичног дела убиство из члана 47 став 2 тачка 3 КЗ  РС и осудио га на казну затвора у трајању од 15 година.

Против наведене пресуде оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.