Данашње суђење у поступку против окривљеног Дарка Шарића и других „Шарић-прање новца“ заказано у  09,30 часова пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, одложено је због недоласка браниоца по служебној дужности окривљеног Дарка Шарића, адвоката Оливера Дојчиновића који је у 08.45 часова, односно 45 минута пре почетка суђења, поднеском обавестио суд да из здравствених разлога није у могућности да приступи на претрес, иако је за данас било заказано изношење завршних речи. Подсећања ради, након што је 12.09.2019.године, за када је било заказано изношење завршних речи, окривљени Дарко Шарић опозвао пуномоћје свим својим изабраним браниоцима, Адвокатска комора Београда му је за браниоца по службеној дужности, од 13.09.2019.године, одредила управо адвоката Оливера Дојчиновића.

На овај начин 22 пут одложено је суђење у овом предмету, у којем је од почетка поступка заказно укупно 140 претреса, а одржано  118 претреса, при чему ниједан главни претрес у овом поступку није одложен из разлога који би били на страни суда или тужилаштва већ искључиво због изостанака окривљених или њихових бранилаца.

Стога, у циљу спречавања даљег одуговлачења поступка, те изношења завршних речи, председник већа је следећи главни претрес у овом предмету заказао за 18, 19, 20. и 21. фебруар 2020.године у 09,30 часова, судница 1 Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.