Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Николић Миће и других, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 и 4 Кривичног  законика и других:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 16. јануар  2020. године, са почетком у 13,00 часова, у судници број 1судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.