Након што је Више јавно тужилаштво у Београду дана 12.12.2019.године обавестило Виши суд у Београду да је према окривљеном Кораћ Филипу дана 11.12.2019.године донета наредба о обустави истраге с обзиром на то да нема довољно доказа за оптужење да је именовани извршио кривично дело тешко убиство подстрекавањем из члана 114 став 1 тачка 1 Кривичног законика у вези са чланом 34 Кривичног законика, то је суд сходно одредби члана 601 Законика о кривичном поступку био дужан да одмах повуче потерницу коју је против окривљеног Кораћ Филипа издао наредбом КПП.14/19 од 11.01.2019.године, а што је и учињено дана 13.12.2019.године