Виши суд у Београду Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 10.јануара 2020. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је оптужене Предрага Бубала, Миодрага Ђорђевића, Александра Грачанца, Горана Мрђе, Алексеја Мисаиловића и Јасмину Драгутиновић, ослободио оптужбе да су извршили кривично дело Злоупотребе службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359. став 3. у вези са ставом 1. КЗ, све у вези са чланом 33. Кривичног законика, а оптужене Душана Косовца и Мирослава Дробаца ослободио оптужбе да су извршили кривично дело Злоупотребе положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234. став 3. у вези са ставом 1.КЗ, све у вези са чланом 33. Кривичног законика.

На основу члана 265. ЗКП, трошкови кривичног поступка који се односе на окривљене Предрага Бубала, Миодрага Ђорђевића, Александра Грачанца, Горана Мрђу, Алексеја Мисаиловића, Јасмину Драгутиновић, Душана Косовца и Мирославу Дробац, падају на терет буџетских средстава овога суда.

На основу члана 258. став 3. ЗКП, упућује се Државно јавно правобранилаштво, да имовинско правни захтев може остварити у парничном поступку.

Против наведене пресуде јавни тужилац може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.