Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Бубало Предрага и др, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, све у вези са чланом 33. Кривичног законика (Службени гласник РС бр. 85/2005) и др.:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 10. јануар  2020. године, са почетком у 11,00 часова, у судници број 2, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.