Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Уроша Јанковића и др, због кривичног дела из члана 208 став 4 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 05. децембар 2019. године, са почетком у 12,00 часова, у судници број 3, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.