Виши суд у Београду, дана 29. новембра 2019.године, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Александра Здравковића због извршења кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 114 тачка 3 КЗ у вези са чланом 30 и 33 КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 10 година. Према окривљеном Александру Здравковићу продужен је притвор због особитих околности које указују да би могао да доврши покушано кривично дело.

На основу одредби члана 423 тачка 2 Законика о кривичном поступку суд је оптужену Мају Адровац ослободио од оптужби да је извршила кривично дело тешко убиство у покушају из члана 114 тачка 3 у вези са чланом 30 и 35 КЗ.

Против наведене пресуде странке у поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.