Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је, дана 19.11.2019.године, након саслушања осумњичених М.З, М.А, С.П, М.К, С.Р, Д.Ш, М.Д, Г.С, Т.С, К.К, С.Т донео решење којим је према осумњиченима одредио меру забране прилажења, састајања и комуницирања са сведоцима на основу члана 198 став 1 и 2 ЗКП у вези са чланом 197 ЗКП, а према осумњиченом М.З решењем је одређен и притвор до 30 (тридесет) дана и то због постојања особитих околности да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, на основу члана 498 став 1 у вези члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП.

Осумњичени су упозорени да им се у смислу члана 198 став 3 ЗКП може одредити тежа мера из члана 188 ЗКП ако прекрше изречену забрану.

Наведене мера у складу са чланом 198 став  4 ЗКП може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања окривљених на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, с тим што је суд дужан да свака три месеца испита да ли је даље трајање мере оправдано.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченом М.З. се ставља на терет да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ, кривично дело тешка крађа из чл. 204 став 3 КЗ и продужено кривично дело прикривање из чл. 221 став 4 у вези става 1 КЗ у вези са чл. 61 КЗ,  осумњиченим Г.С, Т.С, М.А, В.П и Д.Ш да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 4. у вези става 2. Кривичног законика, окривљени С. Р, М. Д, В.П,  по једно кривично дело прикривање из чл. 221 став 4 у вези става 1 КЗ, окривљени М.А. и кривично дело дело тешка крађа из чл. 204 став и кривично дело прикривање из чл. 221 став 4 у вези става 1 КЗ, окривљени С. Т, С. П, М. К., К. К, Д. Ш. по једно кривично дело тешка крађа из чл. 204 став 3 КЗ, окривљени Г. С. и Т. С. по једно кривично дело тешка крађа из чл. 204 став 3 КЗ и по једно кривично дело прикривање из чл. 221 став 4 у вези става 1 КЗ