Дана 13.11.2019.године, у 10,00 часова, пред Вишим судом у Београду у судској згради Палата правде, ул. Савска 17А, одржан је главни претрес против окривљеног Здравковић Александра и др. због кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 3 Кривичног законика у вези члана 30 и 33 Кривичног законика и заказано је:   

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  29. новембар 2019. године у 11,00 часова у судници број 13 у згради Вишег суда у Београду, ул. Савска 17 А.