Дана 08.11.2019.године, у 11,00 часова, пред Вишим судом у Београду у судској згради Палата правде, ул. Савска 17А, одржан је главни претрес против окривљеног Јаблановић Марка и др, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 у вези члана 33 Кривичног законика и заказано је:
јавно објављивање пресуде за 14. новембар 2019. године у 10,30 часова у судници број 16 у згради Вишег суда у Београду, ул. Савска 17 А.