Дана 05.11.2019.године у Вишем суду у Београду, у судској згради Палата правде, ул. Савска 17 А, одржан је главни претрес у кривичном поступку против окривљеног Зорана Марјановића због кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 Кривичног законика.

Након изношења одбране од стране окривљеног Зорана Марјановића, следећи главни претрес заказан је дан 25.12.2019. године у 10,00 часова, у судници број 26, Вишег суда у Београду, улица Савска 17А.