Дана 04.11.2019.године, у 10,00 часова, пред Вишим судом у Београду у судској згради Палата правде, ул. Савска 17А, одржан је главни претрес против окривљеног Шарановић Владимира, због кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 8 и др и заказано је:

јавно објављивање пресуде за 13. новембар 2019. године у 11,30 часова у судници број 10 у згради Вишег суда у Београду, ул. Савска 17 А.