Решењем Апелационог суда у Београду укинуто је решење кривичног ванпретресног већа Вишег суда у Београду од 27.09.2019.године којим је према окривљеном Александру Обрадовићу одређен притвор у складу са чланом 211 став 1 тачка 2 и 3 и списе предмета вратио је на поновно одлучивање.

Поступајући по налозима из решења Апелационог суда у Београду, кривично ванпретресно веће  Вишег суда у Београду дана 14.10.2019.године донело је решење којим се одбија као неоснована жалба заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду од 24.09.2019.године и  потврђује решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду од 20.09.2019.године, којим је према окривљеном Александру Обрадовићу одређена мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора (кућни притвор).