Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, на седници већа одржаној дана 26. септембра  2019.године, донело је решење којим се утврђује да су испуњене законске претпоставке за изручење правосудним органима Црне Горе окривљеног Вукотић Јована, ради вођења кривичног поступка пред Вишим судом у Подгорици због кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 144 став 1 тачка 8 у вези члана 20 и 23 Кривичног законика Црне Горе и кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 403 став 1 Кривичног законика Црне Горе.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду, а преко овог суда у року од  три дана од дана пријема писменог отправка решења.