С обзиром на то да је дошло до квара POLYCOM уређаја за видео конференцијску везу који се налази у соби за режију судске зграде Посебног одељења Вишег суда у Београду, то је потребно да поступајуће судије сва евентуална саслушања путем видео конференцијске везе закажу после 20. октобра 2019. године, када ће квар бити отклоњен.