Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, на седници већа одржаној дана 29. јула 2019.године, донело је, по предлогу Вишег јавног тужилаштва у Београду,  решење којим је према окривљеном М.Р одредило притвор до 30 дана због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, сходно члану 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, а због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 3 у вези става 1 Кривичног законика.

Против овог решења жалба није дозвољена.