Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 28. јула 2019. године, након саслушања осумњиченe донео решење којим је према A.Ј.А. одредио притвор до 30 дана, због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњиченa и њен бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченој  А.Ј.А  се ставља на терет извршење кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 3 у вези става 1  Кривичног законика.