Виши суд у Београду,  дана 12. јула 2019. године у кривичном поступку који се води против окривљеног Дениса Павлова и других, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ и то:

1. окривљеног ДЕНИСА ПАВЛОВА због извршења кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121 став 3 у вези са ставом 1 и 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121 став 1  Кривичног законика  у вези са чланом 33 Кривичног законика, као и кривичног дела лака телесна повреда из члана 122 став 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, те истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од  10 (десет) година и 6 (шест) месеци;

2. окривљеног ДЕЈАНА МИХАИЛОВИЋА због извршења кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121 став 1  Кривичног законика  у вези са чланом 33 Кривичног законика, као и кривичног дела лака телесна повреда из члана 122 став 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, те истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од  2 (две) године и 3 (три) месеца;

3. окривљеног НЕГОМИРА УРОШЕВИЋА због извршења кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121 став 3 у вези са ставом 1 и 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, као и кривичног дела лака телесна повреда из члана 122 став 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, те истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од  8 (осам) година и 4 (четири) месеци;

4. окривљеног ДУШАНА ДАВИДОВИЋА због извршења кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121 став 3 у вези са ставом 1 и 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, као и кривичног дела  тешка телесна повреда из члана 121 став 1  Кривичног законика  у вези са чланом 33 Кривичног законика, те истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од  9 (девет) година и 2 (два) месеца;

Према окривљенима Денису Павлову, Негомиру Урошевићу и Душану Давидовићу продужена је мера забране напуштања стана уз примену мера електрнског надзора.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.