Пред Вишим судом у Београду против оптуженог Павлов Дениса и др., због кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 2 КЗ у вези члана 33 КЗ и др, заказано је:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  12.јул 2019. године у 09,30 часова у судници број 13 у згради Вишег суда у Београду, ул. Катанићева 15.