Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 10. јула 2019. године, након саслушања осумњиченог донео решење којим је према М.Н одредио притвор до 30 дана, због постојања околности које указују да ће се осумњичени крити у случају боравка на слободи, због особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а  сходно члану 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  М.Н се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 10 Кривичног законика.