Пред Вишим судом у Београду против оптуженог Пузигаћа Дејана, због кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка  2 у вези члана 33 КЗ заказано је:   

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  16.јул 2019. године у 08,30 часова у судници број 13 у згради Вишег суда у Београду, ул. Катанићева 15.