Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 08. јула 2019. године, након саслушања осумњиченог, донео решење којим је према В.Н. одредио меру забране напуштања стана уз забрану да, током трајања мере, користи интернет.

Мера забране напуштања стана може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања окривљеног у Завод за извршење кривичних санкција али најдуже док не истекне време издржавања казне изречене у првостепеној пресуди.

Истовремено, осумњичени В.Н. је упозорен да уколико прекрши наведену забрану да против њега може бити одређен притвор

Суд је одбио предлог заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду за одређивање притвора осумњиченом В.Н. из разлога што се наведеном блажом мером може обезбедити несметано вођење овог кривичног поступка, а у смислу члана 189 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом В.Н. се ставља на терет извршење кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из члана 317 став 1 Кривичног законика.