Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 05. јула 2019. године, након саслушања осумњиченог донео решење којим је према Б.Л одредио притвор до 30 дана, због постојања других околности које указују на опасност од бекства, особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом Б.Л се ставља на терет извршење кривичног дела изнуда у покушају из члана 214 став 1 у вези са чланом 30 КЗ, и извршење кривичног дела неовлашћено ношење оружја из члана 348 став 4 КЗ.