Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 21. јуна 2019. године, након саслушања осумњиченог И.С донео решење којим је одредио притвор до 30 дана, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, као и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело сходно члану 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац има право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом И.С се ставља на терет извршење кривичног дела из члана 98 Закона о тајности података и кривично дело одузимање туђе ствари из члана 211 став 1 Кривичног законика.