Виши суд у Београду – Посебно одељење за ратне злочине је дана 20. јуна 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Крњајић Жељко због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ и истог осудио на казну затвора у трајању од 6 (шест) година.

-окривљени Девчић Милан због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајању 8 (осам) година;

-окривљени Перић Дарко, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗСРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајању 5 (пет) година;

-окривљени Влајковић Радован због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗСРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајању 5 (пет) година;

- окривљени Јосиповић Радисав због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗСРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године;

-окривљени Димитријевић Јован због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗСРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајању од 6 (шест) година;

-окривљени Стојановић Саша због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗСРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајањуод 7 (седам) година;

-окривљени Косијер Зоран због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗСРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ и истог осудио на казну затвора у трајању од 6 (шест) година.

Окривљени Жељко Крњајић, Милан Девчић, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић и Зоран Косијер се на основу одредбе члана 264 став 4 ЗКП ослобађају дужности плаћања трошкова кривичног поступка и паушала суду.

Приликом објављивања пресуде, председник већа изнео је укратко образложење исте, те поучио странке о праву на жалбу и одговору на жалбу, а рок за изјављивање исте председник већа продужио је на 30 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.