Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 19. јуна 2019. године, након саслушања осумњичених донео решење којим је према : Л.Д и М.С одредио притвор до 30 дана, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке сходно члану 211 став 1 тачка 2 КЗ, док је према М.С. одређен притвор и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело сходно члану 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  Л.Д се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство помагањем из члана 114 став 1 тачка 11 КЗ у вези члана 35 КЗ, а осумњиченом М.С. се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 11 у вези члана 33 КЗ

Према осумњиченом Н.Ч није предложено одређивање  притвора.