Виши суд у Београду донео је и јавно објавио дана 18.06.2019. године пресуду којом је окривљене Вучељић Николу, Павлица Ненада и Андрашевић Николу ОГЛАСИО  КРИВИМ и то:

-Окривљеног Вучељић Николу због извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 у вези члана 33 КЗ

-Окривљеног Павлица Ненада због извршења кривичног дела  недозвољења производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ

-Окривљеног Андрашевић Николу због извршења кривичног дела  неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ.

Након чега је суд:

Окривљеног Вучељић Николу осудио на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци.

Окривљеног Павлица Ненада на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 1 (један) месец.

Према окривљеном Андрашевић Николи суд је изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ у трајању од 6 месеци са периодом проверавања од 3 (три) године.

Окривљеног Daniel-a David-a Corbett-a III суд је ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348  став 1 у вези члана 34 и из члана 348 став 1 и из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика и према истом суд је решењем укунуо притвор.

Суд је решењем укунуо притвор  окривљеном Павлици Ненаду и према истом је одредио меру забране напуштања стана.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштила разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.