Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Крстић Горана и др. због кривичног дела трговина утицајем из члана 366 став 1 КЗ у вези члана 33 Кривичног законика и др.:

 

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 14. јун 2019. године, са почетком у 11,00 часова, у судници број 2, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.