Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Јовице Стефановића и др., због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика:

јавно објављивање пресуде заказано је за 12. јун 2019. године, са почетком у 14,30 часова, у судници број 1, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.