Пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Милана Девчића и др, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ,

јавно објављивање пресуде заказано је за 20. јун 2019. године, са почетком у 14,00 часова, у судници број 4, судске зграде Вишег суда у Београду, у Устаничкој улици број 29.