Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је након саслушања осумњичених В.Ј, Д.Ј, П.Б, Р.Ј, Б.Т, Р.Ј, Д.П, донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања околности  које указују на опасност од бекства и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченом В. Ј се ставља на терет да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ и фалсификовање исправе у саизвршилаштву у продуженом трајању из члана 355 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ.

Осумњиченим Д.Ј, Б.П, Р.Ј, Б.Т, Р.Ј, Д.П, се ставља на терет да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и фалсификовање исправе у саизвршилаштву у продуженом трајању из члана 355 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ.