Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је након саслушања осумњичених Ј.Н, Г.Н, М.Н, К.Н, Д.Б, донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор до 3 (три ) месеца и то према осумњиченим Ј.Н, Г.Н, М.Н, К.Н, Д.Б због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, као и постојања особитих околности да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а према осумњиченим К.Н и Д.Б и због постојања околности које указују на опасност од бекства и скривања.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченим Ј.Н, Г.Н, К.Н, Д.Б се ставља на терет да су извршили продужено кривично  дело трговина људима из члана 388 став 7 у вези става 1 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ, кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ и продужено кривично дело посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ.

Док се осумњиченом М.Н ставља на терет да је извршио продужено кривично дело трговина људима из члана 388 став 7 у вези става 1 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 став 1 КЗ.