Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду је дана 12.маjа 2019.године, након саслушања осумњичених донео решење којим је према М.Н, Б.М., Д.К. одредио притвор до 30 дана, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, док је према Н.Н. одредио меру забрана прилажења, састајања или комуницирања са сведоцима.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  М.Н. се ставља на терет извршење кривичног дела трговина утицајем из члана 366 став 1 Кривичног законика, а осумњиченом Б.М, Д.К, Н.Н. извршење кривичног дела трговина утицајем помагањем из члана 366 став 1 Кривичног законика у вези става 35 Кривичног законика

Према осумњиченом Д.М., није предложено одређивање притвора.