Виши суд у Београду је дана 10. маја 2019. године, у кривичном поступку који се води против окривљеног Никице Ристића, једногласно донео и јавно објавио пресуду којом је окривљени ОСЛОБОЂЕН ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело тешка телесна повреда из члана 121 став 3 КЗ

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.