Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Брежанчић Милета и других, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 Кривичног законика:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 13. мај 2019. године, са почетком у 13,00 часова,  у судници број 1, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.