Пред Вишим судом у Београду против окривљеног Никице Ристића због кривичног дела тешка телесна повреда  из члана 121 став 3  КЗ, заказано је:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  10.мај 2019. године у 14,15 часова у судници број 19 у згради Вишег суда у Београду, ул. Катанићева 15.