Пред Вишим судом у Београду против окривљеног Бранка Секуловића због кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 9 КЗ, заказано је:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  07.мај 2019. године у 14,00 часова у судници број 19 у згради Вишег суда у Београду, ул. Катанићева 15.