Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Бранка Јоцића и других, због кривичног дела из члана 367 став 1 Кривичног законика и других:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 10. мај  2019. године, са почетком у 10,30 часова, у судници број 4, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.