Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 24. априла 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Милана Драгишића због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног закона Савезне Републике Југославије и осудио га на казну затвора у трајању од 4 (четири) године.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.