Апелациони суд у Београду је решењем ОДБИО као неосновану жалбу предлагача и то: Удржења политичких затвореника и жртава комунистичког режима; Српске либералне странке; Радмиле Павковић; Lydie Michelle Ivanović;Milana Thomasa Ivanovića и Janine Elizabeth Ivanović и Александра Недића, и ПОТВРДИО решење Вишег суда у Београду од 11.07.2018.године којим је одбијен захтев предлагача за рехабилитацију, сада покојног, Милана Недића.

У образложењу решења Апелациони суд у Београду изнеоје разлоге за доношење овакве одлуке, који потврђују правну оцену изнету у решењу Вишег суда у Београду.