Пред Посебним одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Драгишић Милана због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 24. април 2019. године, са почетком у 12,30 часова, у суднициброј 3, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкојулици број 29.