Виши суд у Београду донео је и јавно објавио дана 17.04.2019. године пресуду којом је окривљене Предрага Митровића, Славка Стојановића, Драгана Савића, Далибора Ђорђевића, Златка Гигића, Бобана Лекића и Митра Милосављевића ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела напад на војно лице у вршењу војне службе из члана 404 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика у стицају са кривичним делом злостављање и мучење из члана 137 став 3 у вези става 2 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика, па им је изрекао УСЛОВНЕ ОСУДЕ и то тако што је:

окривљеним Предрагу Митровићу, Славку Стојановићу, Драгану Савићу, Далибору Ђорђевићу, Златку Гигићу, Бобану Лекићу и Митру Милосављевићу утврдио јединствене казне затвора у трајању од по 8 (осам) месеци и истовремено одредио да се наведене казне затвора неће извршити уколико окривљени за време проверавања у трајању од 3 (три) године по правноснажности пресуде не учине ново кривично дело.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштила разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.