Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 16. априла 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Козлина Рајка због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништав из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗЈ и осудио га на казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година.

У односу на окривљеног Гавриловић Павла, суд је донео и јавно објавио пресуду КОЈОМ СЕ ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ да је окривљени извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништав из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗЈ.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.