Пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Павла Гавриловића и Рајка Козлине, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗЈ,

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 16. април 2019. године, са почетком у 13.30 часова, у судници број 4, судске зграде Вишег суда у Београду, у Устаничкој улици број 29.