Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 13. марта 2019. године у поступку који се води против оптуженог Ђурашевић Јосипа и других, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ и то:

-Oкривљеног ЂУРАШЕВИЋ ЈОСИПА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 9 (девет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору и на мери забране напуштања стана уз електронски надзор, почев од 27.02.2011. године па до 18.01.2018. године;

Oкривљеног МАРАВИЋ ГОРАНА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 5 (пет) година и 6 (шест) месеци, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 27.02.2011. године до 21.03.2012. године;

Oкривљеног БЕЗЕГ ДЕЈАНА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 5 (пет) година, у коју казну му се урачунава време проведено у екстрадиционом притвору од 22.08.2013. године, до 08.10.2013. године и у притвору и на мери забране напуштања стана уз електронски надзор, почев од 08.10.2013. године, до 18.01.2018. године;

Oкривљеног ШИПОША АТИЛУ због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од  3 (три) године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 27.02.2011. године до 12.03.2012. године;

Oкривљеног ИСЕНИ АРДИНА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од од 3 (три) године и 8 (осам) месеци, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 27.02.2011. године до 25.05.2012. године;

Oкривљеног АРИФИ СЕБЕХУДИНА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од  9 (девет) година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 10.05.2010. године, до 16.04.2013. године и на издржавању казне затвора од 16.04.2013. године до 10.11.2015. године, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр.272/10 од 26.12.2011. године, правноснажној 21.12.2012. године (на основу пресуде Апелационог суда у Београду, Кж1-По1 бр.15/12);

Окривљеног ИСЕНИ АБЕДИНА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од трајању од 3 (три) године и 4 (четири) месеца, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, од 27.02.2011. године, до 25.05.2012. године;

Oкривљеног ДЕСТАНИ РИДВАНА због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) и 8 (осам) месеци, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 10.5.2010. године, до 14.02.2011. године и на издржавању казне затвора од 27.05.2013. године до 23.10.2015. године, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр.272/10 од 26.12.2011. године, правноснажној 21.12.2012. године (на основу пресуде Апелационог суда у Београду, Кж1-По1 бр.15/12), као и време проведено у притвору у овом кривичном поступку, почев од 17.03.2011. године до 23.03.2012. године;

Oкривљену КОЛЕДИН ЈОВАНКУ због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године, у коју казну јој се урачунава време проведено у задржавању од 27.02.2011. године до 01.03.2011. године;

У односу на окривљеног КАРИМОВИЋ ЈОСУ, суд је донео и јавно објавио пресуду КОЈОМ СЕ ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ да је окривљени извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 4 у вези става 3 и 2 Кривичног законика.

Према оптуженима Ђурашевић Јосипу и Безег Дејану решењем је укинута мера забране напуштања територије Републике Србије, без одобрења суда, која је према оптуженима одређена решењем Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж2-По1 бр.14/18 од 18.01.2018. године, а последњи пут продужена решењем овог суда К-По1.бр.52/15 од 30.01.2019. године.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.