Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Милоша Делибашића и других, због кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика и других:

јавно објављивање пресуде заказано је за 02. април  2019. године, са почетком у 09,30 часова, у судници број 2, судске зграде Вишег суда у Београду, у Устаничкој улици број 29.