Виши суд у Београду - Посебно одељење за организовани криминал, дана 12. марта 2019. године у поступку који се води против оптуженог Миланка Шаранчића и других, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОСЛОБОЂЕНИ ОПТУЖБЕ и то: оптужени МИЛАНКО ШАРАНЧИЋ да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 и члана 61 Кривичног законика, оптужени ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 Кривичног законика, оптужени ДРАГОСЛАВ ПЕЈЧИЋ да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика и оптужени МИЛОРАД ЧЕЛЕБИЋ да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја помагањем из члана 359 став 3, у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 35 и 61 КЗ.
На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.