Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђурашевић Јосипа и других, због кривичног дела из члана 350 став 4 у вези става  3 и 2 Кривичног законика и других:


јавно објављивање пресуде заказано је за 13. март 2019. године, са почетком у 13,00 часова,  у судници број 2, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.